Service

HOME

Heuff BV
Ambachtsweg 1
3953 BZ Maarsbergen
Tel: +31(0)343-431750
Fax: +31(0)343-431287
info@heuff.nl

PANDTEK
layout2_right

De Heuff BV. technische dienst is gevestigd in Maarsbergen.
Hier worden alle import producten in eigen beheer geserviced.
Tevens worden projecten, in opdracht van onze dealers, hier voorbereid.

Uw defecte apparaat dient u te retourneren naar uw dealer.
Deze zal zorgdragen voor het retourneren naar Heuff BV en voor verdere afhandeling.

Als u het betreffende apparaat niet aan kan aanbieden via uw dealer, kunt u deze direct aan Heuff BV zenden.
Hiervoor kunt u gebruik maken van het "reparatie formulier voor de gebruiker"

Om een vlotte afhandeling van uw reparatie te kunnen garanderen verzoeken wij u:
-een volledig ingevuld reparatieformulier.
-maak een print van het formulier
-voeg het ingevulde en geprinte formulier bij uw reparatie.
-maak een extra afdruk voor uw administratie.
 

A1

Garantie claims worden alleen in behandeling genomen, indien begeleid door een kopie van de originele aankoopnota, met daarop de volgende informatie:

  • de naam van uw BeNeLux dealer
  • de datum
  • het betreffende product
  • de prijs van het product in kwestie
  • Bij verzending dient het product deugdelijk verpakt te zijn
  • liefst in de originele verpakking
  • Bij een ondeugdelijke of ontbrekende verpakking wordt € 25,--ex aan verpakkingskosten in rekening gebracht.
  • Schade tijdens het verzendproces naar Heuff BV. is voor risico van de verzender.

 Reparatieformulier voor gebruiker

 Reparatieformulier voor Dealer

 Bepalingen