Simulatie van Akoestiek

Simulatie van akoestiek

Wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van een geluidsinstallatie is het vaak noodzakelijk dat een luidsprekerplan kan worden beoordeeld nog voor deze geรฏnstalleerd is. Moeilijke akoestische ruimtes zoals kerken, industriรซle hallen, college/congres- en theaterzalen zijn locaties waar de geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid van groot belang zijn.

Bij nieuwbouw of renovatie is het niet ongebruikelijk dat in de bestekfase specifieke eisen worden gesteld aan de prestaties van een geluidsinstallatie in samenhang met de akoestiek van de ruimte.

Om tot realistische resultaten te komen wordt er door de specialisten van Heuff  een 3D virtueel model van de ruimte getekend waarbij voor ieder vlak (plafond/wand/vloer) de akoestische reflectieve en absorberende eigenschappen worden ingegeven (glas/steen/vloerbedekking/gordijn etcetra).

Op basis van dit virtuele model kan onder andere de galmtijd van een ruimte worden bepaald (RT-60) en het luidsprekerplan kan worden beoordeeld op spraakverstaanbaarheid (STI).

Wij gebruiken voor onze simulaties het softwareprogramma EASE (AFMG). een wereldwijd geaccepteerde standaard voor akoestisch specialisten. Daarnaast maken wij ook gebruik van de simulatiesoftware Fohhn designer.

Copyright Notice