Privacyverklaring

Privacy verklaring Heuff Sound & Vision B.V.

Heuff Sound & Vision B.V. hanteert een strikt privacy beleid. Er mag bij de bezoekers van Heuff.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In de privacy statement van Heuff.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Heuff Sound & Vision B.V., gevestigd aan de Ambachtsweg 1 te Maarsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Heuff.nl, Ambachtsweg 1 Maarsbergen, +31 343431750
Voor vragen betreffende uw gegevensbescherming bij Heuff Sound & Vision B.V. zijn wij te bereiken via info@heuff.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heuff Sound & Vision B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – voor- en achternaam of voorletters en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer – e-mailadres.

Waarom verzamelt Heuff.nl bepaalde informatie?

Heuff.nl streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van pro-audio te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen een grote diversiteit. Heuff.nl wil de aangeboden kwaliteit en producten continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij ons producten aanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Hierbij kunt u denken aan:
Het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van Heuff.nl met meer producten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert Heuff.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens voor de verkoop van producten heeft Heuff.nl de naam en adresgegevens van de klanten nodig. Heuff.nl gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde producten en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Heuff Sound & Vision B.V. verwerkt geen volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heuff Sound & Vision B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen
- Om onze service verantwoordt en goed uit te voeren

IP-adres

Heuff Sound & Vision B.V. verzameld en verwerkt uw IP-adres om onze diensten te kunnen leveren en om de beveiliging van ons platform te waarborgen. Uw IP-adres wordt ook gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de functionaliteit van onze website. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze functies, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Uw IP-adres kan worden gedeeld met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde dienst of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Zoekresultaten

Heuff Sound & Vision B.V. slaat specifieke zoekresultaten op van waarop bezoekers/klanten zoeken in onze webshop. Deze zoekresultaten worden gekoppeld aan de ingelogde gebruiker. Dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren en relevantere zoekresultaten aan te bieden.

Verbruiksgegevens

Elke server registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Heuff.nl gebruikt deze gegevens alleen voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Heuff.nl de inhoud van e- mailberichten van haar klanten aan Heuff.nl strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Heuff.nl en de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Heuff Sound & Vision B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat er bij onze dienstverlening geen beslissingen worden gemaakt die uitsluitend zijn gebaseerd op automatische verwerking van gegevens, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u zou hebben of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate zou treffen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van de Heuff.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Heuff.nl zal u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@heuff.nl

Beveiligde verbinding

Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heuff Sound & Vision B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heuff Sound & Vision B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heuff Sound & Vision B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heuff.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heuff Sound & Vision B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@heuff.nl.

Copyright Notice