EASE 3D simulatie van akoestiek

Wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van een geluidsinstallatie is het vaak noodzakelijk dat een luidsprekerplan kan worden beoordeeld nog voor deze geïnstalleerd is.
Moeilijke akoestische ruimtes zoals kerken, industriële hallen, college/congres- en theaterzalen zijn locaties waar de geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid van groot belang zijn.

Bij nieuwbouw of renovatie is het niet ongebruikelijk dat in de bestekfase specifieke eisen worden gesteld aan de prestaties van een geluidsinstallatie in samenhang met de akoestiek van de ruimte.

Om tot realistische resultaten te komen wordt er door de specialisten van Heuff B.V. een 3D virtueel model van de ruimte getekend waarbij voor ieder vlak (plafond/wand/vloer) de akoestische reflectieve en absorberende eigenschappen worden ingegeven (glas/steen/vloerbedekking/gordijn etcetra).

Op Basis van dit virtuele Ease model kan onder andere de galmtijd van een ruimte worden bepaald (RT-60) en het luidsprekerplan kan worden beoordeeld op spraakverstaanbaarheid (STI).

UMC Blauwe zaal RT-60
EASE 3D simulatie van akoestiek

Ook de gelijkmatigheid van frequency response en geluidsdruk, verdeeld over het gemiddelde van het publieksvlak, zijn zaken die vooraf kunnen worden beoordeeld met behulp van het Ease model.

UMC Blauwe zaal dB 3K breedband
UMC Blauwe zaal STI 3D II

De gebruikte software (EASE) is inmiddels een wereldwijde geaccepteerde standaard voor akoestische specialisten. Een betrouwbaar en goed onderbouwd advies is van groot belang voordat er een nieuw luidsprekersysteem wordt aangeschaft.