EASE FOCUS 2D simulatie

Naast het tekenen van een volledig 3D model in EASE bied EASE Focus de mogelijkheid om in 2D de prestaties van een luidsprekersysteem te simuleren zonder dat de effecten van de akoestiek daarin worden meegenomen. Dit word vaak toegepast bij mobiele line array systemen. Het maken van een 2D tekening is eenvoudiger en kan sneller worden gerealiseerd.

Line arrays behoeven duidelijk meer aandacht en inzicht voordat deze op locatie worden opgebouwd. Met name het correct richten van een Line array is iets wat aan de hand van EASE FOCUS correct kan worden bepaald.

Het doel is om in het hele publieksvlak de geluidsdruk gelijkmatig te verdelen en ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast bij evenementen tot een minimum kan worden beperkt zonder dat de beleving voor het publiek teveel afneemt. Ook het simuleren van de juiste subwoofer configuratie (array,cardioid,endfired,etc.) kan worden bepaald met deze software.

De specialisten van Heuff B.V. begeleiden u bij aanschaf van een line array en verzorgen desgewenst een Ease focus training om ervoor te zorgen dat u op locatie altijd de juiste configuratie kiest.